Flowers - Froppetts
Saxifragaceae - 
Saxifraga michauxii - Michaux's Saxifrage